Header image

Cosun inkoopvoorwaarden

Op alle overeenkomsten met en/of (rechts)handelingen van Royal Cosun m.b.t. inkoop van goederen, diensten en/of werkzaamheden zijn de algemene inkoopvoorwaarden van Royal Cosun – gedeponeerd onder dossiernummer 20028699 bij de Kamer van Koophandel – van toepassing. Alle andere algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.