Header image

Royal Cosun is een agro-industriële coöperatie. De ambitie is de plantaardige grondstof optimaal te benutten; dat is goed voor het milieu, rendement en beantwoordt aan de maatschappelijke behoefte aan verantwoorde producten en productiewijzen. We maken ingrediënten voor voeding, non-food en de chemie.

NIEUWS

Cosun jaarverslag 2018

24 april 2019 - Het financieel jaarverslag 2018 van Royal Cosun is beschikbaar in PDF-formaat. Op 14 februari jl. zijn de voorlopige resultaten 2018 bekendgemaakt. Met de publicatie van het jaarverslag 2018 worden de definitieve resultaten gepresenteerd. Er zijn geen significante verschillen tussen de cijfers zoals in februari naar buiten gebracht en de cijfers in het vastgestelde jaarverslag 2018. Lees meer.

Cosun deelnemer aan BioVoice business challenge

23 april 2019 - Bij Cosun werken we aan de maximale verwaarding van landbouwgrondstoffen. Hier geven we op allerlei manieren invulling aan en vanzelfsprekend komen we hier de nodige uitdagingen bij tegen. Voor het aangaan van deze uitdagingen, zijn wij op zoek naar partners. Daarom doen wij mee aan de BioVoice business challenge. Lees meer.

Cosun: lagere bietenprijs door tegenvallend resultaat

14 februari 2019 - Royal Cosun kijkt terug op een in financieel opzicht teleurstellend jaar. Het bedrijfsresultaat is flink lager uitgekomen, terwijl de omzet licht is gedaald. Vooral de lage suikerprijs heeft het resultaat van Suiker Unie, en daarmee dat van Cosun, gedrukt. De coöperatie betaalt voor in 2018 geleverde quotumbieten van gemiddelde kwaliteit € 35,59 per ton (2017: € 45,65 per ton). De prijs voor surplusbieten bij gemiddelde kwaliteit is vastgesteld op € 30,72 (2017: € 28,98) per ton. Voor de Nederlandse akkerbouw was 2018 geen goed bietenjaar, omdat ook de oogst door de droogte tegenviel. Lees meer.